Granana - Stiilsed meesteriided

Esileht / Tingimused ja privaatsuspoliitika

Tingimused ja privaatsuspoliitika

1. Üldiste tingimuste kehtivus

1.1.Üldised tingimused kehtivad Granana.ee klientide (edaspidi Klient) ja Granana.ee omaniku Granana OÜ (edaspidi Granana) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3.Granana jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.Granana.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Kaupade ostmine toimub läbi Granana kodulehe www.Granana.ee.

1.5. Granana koduleheküljel tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud tingimustega ja on nendega nõus.


2. Ostu vormistamine

2.1. Klient lisab meelepärased tooted ostukorvi ja sooritab läbi e-poe tellimuse.

2.1.1. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

2.2. Pärast ostu kinnitamist saadetakse Kliendi e-mailile tellimuse kinnitus.

2.3. Arve tasumiseks on aega 2 kalendripäeva.

2.4.Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 2 kalendripäeva jooksul tellimuse eest tasunud Granana arvelduskontole soovitavalt 100% ulatuses, kuid mitte vähem kui 50% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast (50% tasumise korral on tegemist lunapakiga, vaata täpsemalt punkti 4.2.4.1).

2.5.Tooteid ei ole võimalik broneerida


3. Tellitud kauba eest tasumine

3.1.Klient saab sobiva makseviisi valida tellimuse vormistamisel.

3.1.2.Tasumine toimub pangalingi kaudu ülekandega.

3.1.3. Arve alusel pangaülekandega 2 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnitamise hetkest.

3.2. Rahvusvahelise ülekande korral tasub Klient tehingu sooritamisega kaasneva teenustasu. 

3.3. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 2 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb Granana seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

3.4.Grananal on õigus Kliendi edaspidised ostud piirata, kui Klient on tellimuse tühistanud vähemalt kolmel korral.


4. Kauba kohaletoimetamine

4.1. Pärast ülekande laekumist postitatakse Kliendi tellimus 1-2 tööpäeva jooksul. Nädalavahetustel tellimusi ei väljastata.

4.2. Kaup tarnitakse kliendile vastavalt tema valitud tarneviisile:

4.2.1. Eesti sisene SmartPOST pakiautomaat (pakke- ja saatekulud 3,00 EUR)

4.2.2. Eesti sisene Omniva pakiautomaat (pakke- ja saatekulud 3,00 EUR)

4.2.3. Eesti sisene SmartKULLER (pakke- ja saatekulud 3,50 EUR)

4.2.4. Eesti siseneSmartPOST lunapakk (pakke- ja saatekulud 6 EUR) 

4.2.4.1.Lunapaki puhul tuleb tasuda 50% ettemaksuarve alusel enne tellimuse väljastamist ning teine 50% tuleb Kliendil tasuda vahetult enne kauba kätte saamist pakiautomaadis (lunapakiga tellimise soov tuleb enne ostu vormistamist edastada Granana e-mailile info@Granana.ee)

4.2.5.SmartPOST Soome (pakke- ja saatekulud 10 EUR või sooduskampaanias ettenähtud hinnaga)

4.3.Tellimused alates 99€ toimetatakse Kliendini SmartPOSTi ning Omniva pakiautomaadi vahendusel postikuluta. Tasuta postikulu võib kaotada kehtivuse, vaata täpsemalt punkti 5.10.


5. Tellimusest taganemine

5.1.Granana jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole ettemaksuarvel toodud summat tasunud Granana arvelduskontole 2 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest.

5.2.Kui posti vahendusel tellitud kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada. Toote tagastamisest tuleb Granana kliendituge enne postitamist teavitada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, saates info aadressile info@Granana.ee.

5.2.1.Tagastus tuleb Grananani toimetada 14 päeva jooksul alates tagastuse teavituse ärasaatmisest.

5.3.Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega, rikkumata ja rikkumata originaalpakendis. Tagastus tuleb teha SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadi vahendusel.

5.4.Raha tagastatud tellimuse eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest Grananani

5.4.1.Granana tagastab Kliendile lisaks toote summale ka tellimisel tasutud postikulu, kui Klient tagastab tellimuse täies ulatuses.

5.5.Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

5.6.Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tasub Klient vaid tagastuskulu. Uue toote postitamise kulud kannab esimesel korral Granana.

5.7.Hügieenilistel kaalutlustel ei kuulu pesu, bikiinid ja sukatooted tagastamisele, kui avatud on originaalpakend.

5.8.Kui kaup on kahjustusega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu Granana. Segaduste vältimiseks palume eelnevalt Kliendil defektist/valest tootest Granana e-maili teel teada anda.

5.9.Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, kompenseerib Klient toote väärtuse kahanemise.

5.10.Tasuta kohaletoimetamine SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadi vahendusel kaotab kehtivuse, kui Klient tagastab (osaliselt) kauba ning lõplik ostusumma jääb seega alla 49€. Sellisel juhul tagastab Granana Kliendile toodete ostusumma, millest on maha arvestatud kohaletoimetamise tasu (3,00€ SmartPOST / 3,00€ Omniva pakiautomaat).

5.11.Granana ei vastuta värvierinevuste eest, mis võivad tuleneda kuvarite erinevast seadistusest Kliendi ja Granana monitoride vahel.

5.12.Kui Klient teeb postituse valesse pakiautomaati või valele aadressile, ei toimu Granana poolt antud paki pealekorjet ning see suunatakse Kliendile tagasi. Uue postituse postikulu jääb samuti Kliendi kanda.

5.13.Tagastamis- ning ümbervahetusõigus ei laiene toodetele, mis on ostetud Kliendi poolt kohapealt meie kontorist. Sellisel juhul on Kliendil olnud võimalus tootega eelnevalt tutvuda (proovida).


6. Pretensiooni esitamise tähtaeg ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1.Vastavalt Võlaõigusseadusele § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Granana.

6.2.Kui tootel esineb esimest korda puudus, valib Müüja, millist õiguskaitsevahendit kohaldatakse (kas toode parandatakse või asendatakse). Sama vea (teatud juhtudel ka erineva vea) teistkordsel esinemisel peab Klient ise valima, kas ta soovib lasta toodet parandada, asendada või üleüldse lepingust taganeda.

6.3.Kui toote parandamine või asendamine tekitab Kliendile põhjendamatuid ebameeldivusi (sh ka korduvalt paranduses viibimine) võib Klient lepingust taganeda ning kogu makstud raha tagasi nõuda (VÕS § 223 lg 3).

6.4.Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@Granana.ee järgneva infoga:

6.4.1.Kliendi nimi ja kontaktandmed;

6.4.2.kaebuse esitamise kuupäev;

6.4.3.tellimise kuupäev;

6.4.4.tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;

6.4.5.Grananale esitatav nõue;

6.4.6. arve number, võimalusel lisada arve koopia.

6.5.Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 14 päeva jooksul pärast defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Grananalt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

6.6.Granana ei vastuta:

6.6.1.Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

6.6.2.defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

6.6.3.toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.


7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1.Granana vastutab Kliendi ees Granana poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2.Klient vastutab Granana ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3.Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4.Granana ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.


8. Muud tingimused

8.1.Granana kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Granana ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

8.2.Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Granana Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3.Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Grananal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

8.4. Granana-l on õigus valida oma klientuuri. Mõjuvatel põhjustel on Granana-l õigus jätta Klient teenindamata. Põhjuvateks põhjusteks on Kliendi poolse alusetu laimu levitamine, problemaatiline suhtumine Granana tegevusse (Granana poolt mitte tekitatud põhjustel) jne.

8.4.1. Kui tellimus on Kliendi poolt sooritatud ning Granana ei soovi antud Klienti teenindada, tühistatakse tellimus ning arve tasutuse korral tagastatakse Kliendile raha 14 päeva jooksul.